Chemtech Innovation Co., Ltd | จัดจำหน่ายและให้บริการนำเข้า จัดเก็บและส่งออกสารเคมีอย่างครบวงจร

Sodium Acetate โซเดียมอะซีเตต 59%

Product name
Sodium Acetate โซเดียมอะซีเตต 59%

Trade name
โซเดียมอะซีเตต /โซเดียมอะซีเทต

Chemical formula
CH3COONa

Packaging size
25 kg/bag

คุณสมบัติและลักษณะทางกายภาพ :

เป็นผงสีขาวไม่มีสีไม่มีกลิ่น มวลโมเลกุล 82.0343 กรัมต่อโมล จุดเดือด : 881.4 °C , จุดหลอมเหลว : 324 °C ความหนาแน่น 1.53 g/cm³ สามารถละลายได้ในน้ำ มีค่า pH พื้นฐานประมาณ 7.5 ถึง 9.0

ประโยชน์และการใช้งาน :

เกลือโซเดียมอะซิเตตหรือโซเดียมอะซิเตตมีประโยชน์หลายอย่าง เป็นกรดอ่อนซึ่งหมายความว่ามันจะแตกตัวเป็นไอออนเพียงบางส่วนเมื่อละลายในน้ำ สิ่งนี้ทำให้โซเดียมอะซิเตตมีคุณสมบัติเป็นบัฟเฟอร์ ซึ่งเป็นความสามารถในการรักษาค่า pH ที่ค่อนข้างคงที่ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรดหรือเบสจากสิ่งรบกวนภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม คุณสมบัตินี้พร้อมกับความเป็นพิษต่ำ ทำให้โซเดียมอะซิเตตสามารถพบได้ในอุตสาหกรรมตั้งแต่การผลิตปิโตรเลียมจนถึงการปรุงแต่งอาหาร

โซเดียมอะซิเตตที่เติมลงในอาหารทำหน้าที่เป็นสารกันบูดและสารแต่งกลิ่น โดยเฉพาะมันฝรั่งทอดที่มีโซเดียมอะซิเตตจะมีรสชาติ “เกลือและน้ำส้มสายชู” ที่โดดเด่น

ในด้านการแพทย์สารละลายโซเดียมอะซิเตตรักษาผู้ป่วยที่มีระดับกรดในเลือดสูงและ / หรือระดับโซเดียมต่ำ

สารละลายโซเดียมอะซิเตตและกรดอะซิติกทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์เพื่อรักษาค่า pH ให้คงที่ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์สำหรับปฏิกิริยาการวิจัยทางชีวเคมี, อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอโซเดียมอะซิเตตจะทำปฎิกิริยากับกรดซัลฟิวริกและใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสึกหรอของเนื้อผ้าสำเร็จรูป

ในการผลิตยางจะมีการใช้โซเดียมอะซิเตตในกระบวนการวัลคาไนซ์และช่วยควบคุมกระบวนการโดยรวมให้มีประสิทธิภาพ