Chemtech Innovation Co., Ltd | จัดจำหน่ายและให้บริการนำเข้า จัดเก็บและส่งออกสารเคมีอย่างครบวงจร

“จากการให้บริการสินค้าบริการที่ประทับใจ สู่การบอกต่อของกลุ่มลูกค้า”

       บริษัท เคมเทค อินโนเวชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเคมีภัณ์สำหรับผู้ใช้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นำโดยทีมผู้บริหารที่มีเชี่ยวชาญในงานสาขาวิศวกรรมเคมีและอีกหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม จึงทำให้บริษัท ฯ เติบโตก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

       ด้วยประสบการณ์กว้างขวางในธุรกิจเคมีทำให้เคมเทคสามารถจัดหาเคมีได้ครอบคลุมและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเคมีอุตสาหกรรม เคมีสำหรับงานวิเคราะห์และห้องแล็ป เคมีสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเคมีสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความเฉพาะทาง เช่น อุตสาหกรรมโลหะ อิเล็กทรอนิกส์ เซลล์แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

       นอกจากนั้น “ความยืดหยุ่นในการบริการและการจัดส่ง” ของเคมเทคคือสิ่งสำคัญที่ทางเคมเทคยึดถือมาตลอด ทำให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นองค์ขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ และด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้เคมเทคเป็นที่รู้จักในลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังมีความน่าเชื่อถือ

       เคมเทคสัญญาว่ามุ่งมั่นรักษาคุณภาพสินค้าและบริการ อีกทั้งไม่หยุดที่จะพัฒนาเพื่อให้สามารถเติบโตเคียงข้างธุรกิจของคุณ

 

 

CHEMTECH INNOVATION COMPANY LIMITED (CHEMTECH) was founded in 2012 to provide some chemicals for industrial segments. Our executive team with a wealth of experience in Chemical Engineering and related fields in diverse industry sectors has driven the company’s exponential growth to its current successful levels. Their experiences include the dedication to the chemical market in Commercial Grade, Analytical Grade, Electronic Grade, and Special-Purpose Grade in diversified industries such as Metal, Electronics, Solar cell, Cosmetic, Food & Beverage, etc.

The flexibility of our executive team allows us to service a wide variety of customers from small to major enterprises. Over many years, we have built a reputation in the chemical industry by offering high-quality products and dependable services. Our continual focus is to maintain our product quality, efficiency, and competitiveness in Thailand.

Chemtech Innovation Co., Ltd | จัดจำหน่ายและให้บริการนำเข้า จัดเก็บและส่งออกสารเคมีอย่างครบวงจร

สินค้า | Products

เราได้จัดหาสินค้าเคมีภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลายหลากของลูกค้า
โดยสินค้าจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

                  1. สินค้ากลุ่มเคมีอุตสากรรมทั่วไป | Basic Chemical

                  2. สินค้ากลุ่มสารละลายไฮโดรคาร์บอนและโซเว้นท์ | Hydrocarbon & Chemical Solvent

                  3. สินค้าสำหรับห้องปฎิบัติการ (สารเคมีและอุปกรณ์ห้องแล็ป) | Analytical Chemical

บริการ | Services

บริการทดลองการตกตะกอน | Jar Testing Service

การทดลองการตกตะกอนหรือการทำ Jar-Test เป็นการจำลองการใช้สารเคมีในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย โดยวัตถุประสงค์ในการทดลองนี้เพื่อจำลองกระบวนการตกตะกอนและรวมตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงปริมาณและความเข้มข้นของสารเคมีที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้บำบัดน้ำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในการบำบัดน้ำเสีย
การทำ Jar-Test นอกจากจะช่วยให้การบำบัดน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดและลดการใช้ที่สิ้นเปลืองจากการเติมสารที่เกินจำเป็นได้อีกด้วย

Jar Testing is a pilot-scale test of the treatment chemicals used in a particular water plant. It simulates the coagulation/flocculation process in a water treatment plant. It also helps support the operators to determine the suitable amount of treatment chemical in order to improve the plant’s performance.

บริการติดตั้งและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
Engineering Design & Installation

ติดตั้ง ปรับปรุงและให้คำปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสียโดยผู้เชี่ยวชาญ

บริการขนส่งและและจัดเก็บเคมีในคลังสินค้าวัตถุอันตราย
Dangerous Goods Storage & Logistics

การขนส่งดำเนินการโดยพนักงานขับรถท.4 และผ่านการอบรม หลักสูตรการขับรถวัตถุอันตราย (ADR) และคลังสินค้ามีการขึ้นทะเบียนการจัดเก็บวัตถุอันตรายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการติดต่อขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Documentary & License Permission

เช่น ขออนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุอันตรายกับกรมโรงงาน ขออนุญาตสั่ง/มีซึ่งยุทธณ์กับกรมยุทธภัณฑ์ เป็นต้น

บริการอบรมความรู้และความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้งานสารเคมีเบื้องต้น
Chemical Knowledge Training

เพื่อให้ผู้ใช้งานเคมีมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

บริการกำจัดของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม
Waste Management

โดยวิธีเผาทำลายและผังกลบตามกฎหมายกำหนด

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการ
Workplace Monitoring

การตรวจวัดแสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมีและปล่องระบาย

สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทางต่อไปนี้…
Interested in our products & Services?

ติดต่อเรา | Contact us

บริษัท เคมเทค อินโนเวชั่น จำกัด | Chemtech Innovation Co., Ltd.

ที่อยู่สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า | Head Office and Warehouse:

333/37 หมู่ 2 ตำบล มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
333/37 Moo.2, Mapyangphon Sub-district, Pluakdaeng District, Rayong Province, 21140, Thailand
เบอร์ติดต่อ | Tel: 033-650-796
ไลน์ | Line: @chemtech
เฟสบุ๊ค | Facebook: www.facebook.com/chemtechth
อีเมล | Email: sales@chemtech-th.com
เว็บไซต์ | Website: www.chemtech-th.com