Chemtech Innovation Co., Ltd | จัดจำหน่ายและให้บริการนำเข้า จัดเก็บและส่งออกสารเคมีอย่างครบวงจร

Ammonium Hydroxide 27%

Product name
Ammonium Hydroxide 27%

Trade name
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ แอมโมเนียน้ำ

Chemical formula
NH4OH

Packaging size
25 kg/gal 1,000kg/IBC Tank car

คุณสมบัติและลักษณะทางกายภาพ :

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์หรือแอมโมเนียน้ำ มีลักษณะเป็นของเหลวไม่มีสี , กลิ่นฉุนทำให้สำลักได้ (pungent , suffocating odor) น้ำหนักโมเลกุล 35.05 กรัมต่อโมล ความหนาแน่น 0.91 กรัมต่อลิตร ค่า pH 11.6 จุดเดือด 36 C จุดหลอทเหลว -72 C

 

ประโยชน์และการใช้งาน :

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์หรือแอมโมเนียน้ำ ผู้บริโภคจำนวนมากใช้แอมโมเนียภายในบ้านสำหรับการทำความสะอาดและซักรีดเสื้อผ้า แอมโมเนียเป็นสารทำความสะอาด หรือ “สารลดแรงตึงผิว” ที่ขจัดคราบสกปรก และยังสามารถใช้เป็นสารปรับค่า pH ที่ปรับค่า pH ของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ

สำหรับการใช้งาน แอมโมเนียน้ำถูกนำมาใช้หลากหลาย ทั้งในทางเภสัชกรรม เติมในอาหาร (food additives) ผงซักฟอก (detergent) สารขจัดคราบ สารฟอกขาว (bleaching) สบู่ เซรามิก สกัดสีจากต้นไม้ อุตสาหกรรมผลิตเกลือแอมโมเนีย สังเคราะห์สารอินทรีย์ (organic synthesis) ใช้ในการผลิตเส้นใยเรยอนและสิ่งทออื่นๆ ใช้ในการผลิตกระดาษ ยาง สารซักฟอก สารทำความสะอาดในบ้านเรือน สารเติมแต่งอาหาร สารสกัดโลหะ และการทำน้ำบริสุทธิ์ ใช้ในการผลิตหมึกและสารเคมีอินทรีย์ต่างๆ ใช้เป็นสารในการผลิตปุ๋ย เป็นต้น