Chemtech Innovation Co., Ltd | จัดจำหน่ายและให้บริการนำเข้า จัดเก็บและส่งออกสารเคมีอย่างครบวงจร

Zinc Oxide ซิงค์ออกไซด์ 99.5%

Product name
Zinc Oxide ซิงค์ออกไซด์ 99.5%

Trade name
ซิงค์ออกไซด์ สังกะสีออกไซด์

Chemical formula
ZnO

Packaging size
25 kg/bag

คุณสมบัติและลักษณะทางกายภาพ :

ซิงค์ออกไซด์มีขนาดอนุภาคละเอียด และเป็นผงสีขาวถึงสีเหลืองอ่อน ไม่มีกลิ่น ไม่ละลายน้า แต่ละลายในกรด มีสูตรเคมีคือ ZnO มีน้ำหนักโมเลกุล 81.406 กรัมต่อโมล

ประโยชน์และการใช้งาน :

ซิงค์ออกไซด์เป็นสารที่ใช้ยับยั้งแบคทีเรีย (Anti-Bacteria ) ไม่มีความเป็นพิษต่อร่างกาย สามารถฆ่าแบคทีเรียและยังช่วยป้องกัน ยับยั้งการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรีย จึงมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในด้านยา โดยจะถูกใช้เป็นส่วนผสมในสูตรตำรับยาทาภายนอก / ยาใช้ภายนอก เช่น คาลาไมน์โลชั่น (Calamine lotion) ผสมในแป้งเด็ก ครีมทาแก้ผื่นผ้าอ้อม แชมพูสระผมกันรังแค หรือขี้ผึ้งทา เป็นต้น

ด้านเครื่องสำอาง ซิงค์ออกไซด์ถือได้ว่าเป็นสารเคมีที่สำคัญใช้ในด้วยคุณสมบัติที่สามารถยับยั้งหรือฆ่าเชื่อแบคทีเรียได้ จึงนิยมนำมาผสมใน สารระงับกลิ่นกาย น้ำหอม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ครีมและโลชั่นกันแดด เพราะซิงค์ออกไซด์สามารถป้องกันรังสี UV-A และ UV-B ได้

ด้านเทคโนโลยีนาโน มีการวิจัยและพัฒนาการใช้งานซิงค์ออกไซด์อย่างแพร่หลาย ตัวอย่างการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ ได้แก่ การใช้งานในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ ใช้สำหรับการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในทางทันตกรรม ใช้ในการบำบัดสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีสมบัติที่ดีในด้านการดูดซับแสง และสมบัติด้านการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

นอกจากคุณสมบัติด้านการฆ่าเชื้อ ซิงค์ออกไซด์ยังถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเป็นสารตั้งต้น หรือตัวกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยาง พลาสติก เซรามิก แก้ว ซีเมนต์ สารหล่อลื่น กาว การผลิตเม็ดสี เป็นต้น ตัวอย่างการนำซิงค์ออกไซด์ไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตโดยจะมีกระบวนการเติมซิงค์ออกไซด์เพื่อเพิ่มหรือปรับปรุงคุณสมบัติพิเศษให้แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น เสริมความแข็งแรงให้แก่ยางล้อยานพาหนะต่างๆ ผลิตภัณฑ์ยางแบบหนาที่ต้องการนำความร้อนที่ดี, สินค้ากีฬา, ชิ้นส่วนรถยนต์, พื้นรองเท้า, ยางรัดของ, ถุงมือ, ถุงยางอนามัย, ยางคอมปาวด์ EPDM ,ผลิตภัณฑ์ EVA ,ยางโฟมคอมปาวด์ และเส้นด้ายยางยืด