Chemtech Innovation Co., Ltd | จัดจำหน่ายและให้บริการนำเข้า จัดเก็บและส่งออกสารเคมีอย่างครบวงจร

Sodium Chloride 97.5%, 99.9%

Product name
Sodium Chloride 97.5%, 99.9%

Trade name
เกลือแกง เกลือรีไฟน์ เกลือล้างเรซิ่น

Chemical formula
NaCl

Packaging size
25, 50 kg/bag

คุณสมบัติและลักษณะทางกายภาพ :

มีลักษณะทางกายภาพเป็นผลึกสีขาว สามารถละลายน้ำได้ดี ในธรรมชาติพบมากในน้ำทะเล

ประโยชน์และการใช้งาน :

ประโยชน์เกลือแกง เกลือแกงมีประโยชน์มากมาย ทั้งในการประกอบอาหาร การเก็บรักษาอาหารประเภทหมัก ดอง ใช้ในทางการแพทย์และการรักษาโรค เช่น ใช้ทำน้ำเกลือ รักษาอาการไอ เจ็บคอ อันเนื่องมาจาก หวัด รักษาอาการคันตามผิวหนัง เป็นต้น โดยแหล่งกําเนิดเกลือแกงในประเทศไทยมี 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ เกลือสมุทรและ เกลือสินเธาว์

เกลือสมุทรหรือเกลือทะเล เป็นเกลือที่ผลิตได้จากน้ำทะเล ด้วยการสูบน้ำทะเลเข้ามาขังไว้ในนาพัก อาศัยลมและความร้อนจากแสงแดดของดวงอาทิตย์ช่วยระเหยน้ํา เพื่อให้น้ําเกลือมีความเข้มข้นมากขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง เกลือจะตกผลึกออกมา จังหวัดที่มีการผลตเกลือสมุทร ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรีและเพชรบุรีเป็นต้น โดยผู้ผลิตเกลือสมุทร เรียกว่า ชาวนาเกลือ

เกลือสินเธาว์เป็นเกลือที่ผลิตจากดินและชั้นหิน ซึ่งมแหลงที่มา 3 แหล่งด้วยกัน คือ
1) คราบเกลือบนผิวดิน เมื่อนําดินมาละลายน้ำก็จะได้น้ําเกลือ
2) บ่อน้ำเกลือ หรือ แหล่งนาบาดาล เกิดจากน้ำผิวดินไหลผ่านชั้นแร่เกลือหินและละลายเกลือออกมารวมกันเป็นบ่อน้ํา ส่วนการนําน้ำเกลือขึ้นมาใช้จะทําได้ด้วยการสูบน้ำขึ้นมา
3)ชั้นเกลือหินใต้ดิน วิธีการได้เกลือมา คือเจาะชั้นหินให้เป็นโพรงเพื่ออัดน้ำลงไปละลายแร่เกลือหินจากนั้นก็สูบน้ำเกลือขึ้นมาใช้

Sodium Chloride ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม จะเรียกเกลือรีไฟน์มีแหล่งผลิตจากภูเขาเกลือ ปัจจุบันเกลือที่นำมาใช้ในประเทศส่วนใหญ่เป็นเกลือบริสุทธิ์ซึ่งได้มาจากกระบวนการทำเหมืองโดยวิธี Solution mining ซึ่งต่างจากเกลือแกงซึ่งมีแหล่งผลิตมาจากน้ำทะเล เกลือรีไฟน์จะมีความบริสุทธิ์สูงกว่าเกลือแกงและนิยมนำมาใช้งานในทางอุตสาหกรรม

การใช้เกลือในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องปรุงรสต่างๆ อุตสาหกรรมฟอกย้อมเสื้อผ้า อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมผลิต สบู่และผงซักฟอก รวมถึงอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้งาน Sodium chloride ในทางอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น

  • ระบบบำบัดน้ำ ใช้ในการล้างเรซิ่นในระบบบำบัดน้ำ การใช้เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิ่น เป็นวิธีการบำรุงรักษาเม็ดเรซิ่นให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะเกลือน้ำบริสุทธิ์ ไม่มีตะกอนเลน สนิมเหล็ก สารแขวนลอย ทำให้เม็ดเรซิ่นไม่แดงหรือดำ อายุใช้งานยาวนานขึ้น
  • อุตสาหกรรมห้องเย็น มีการนําเกลือมาใช้รักษาอาหารสดมานานแล้ว เนื่องจากคุณสมบัติของเกลือ หากมีการเติมเกลือแกงลงในน้ำาแข็งในอัตราส่วน 1:3 จะมีผลให้จุดเยือกแข็งของน้ำลดลงถึง -18 องศาเซลเซียส
  • อุตสาหกรรมเคมี เกลือถูกใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต หรือสกัดแยกสารหรือธาตุบางชนิดจากเกลือเพื่อผลิตสารเคมีบางอย่าง ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตโซดาไฟ โซดาไบคาร์บอเนต คอสติกโซดา และการผลิตคลอรีน ซึ่งจะต้องใช้เกลือที่มีความบริสุทธิ์สูง เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องต้องใช้ระบบการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ซึ่งหากใช้เกลือไม่บริสุทธิ์ในการผลิต จะต้องมีการขจัดสิ่งเจือปนออกก่อน ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีในการกำจัดสารพิษสูงขึ้น
  • อุตสาหกรรมความงาม ในธุรกิจสปามีการนําเกลือไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม อาทิ เกลือขัดผิว เกลือสปา เกลือหอม เนื่องจากเกลือมีสรรพคุณในการเปิดรูขุมขนบริเวณผิวหนังทําให้วิตามินและสารบํารุงต่างๆ ซึมซาบเข้าสู่ผิวหนังได้ดีขึ้น
  • ยา ในตําราแพทย์แผนไทย เกลือ ถือเป็นยาที่นํามาใช้ในการรักษาโรคมากมาย ทั้งในการฆ่าเชื้อ แก้ปวดฟัน ที่สำคัญในเกลือยังมีสารประกอบไอโอดีนที่ช่วยป้องกันโรคคอพอกได้อีกด้วย